Ayyo Nederland boven_r
seperator seperator seperator seperator seperator seperator
boven_o

Klantoplossingen

In een dynamische wereld, zoals de levensmiddelen branche is, is het van groot belang de wensen van de markt goed in de gaten te houden. Daarom streven wij er naar om niet alleen te leveren aan onze klanten, maar vooral ook mee te denken met onze klanten. Wij geloven dat een goede samenwerking zorg draagt voor het succes van iedere partij, en dan niet alleen van ons en van de klant, maar ook voor de consument. Daarvoor proberen wij zoveel mogelijk oplossingen te vinden voor wensen van de klant en/of de consument.

koelkast_bewerkt03

Deze oplossingen kunnen verschillende vormen aannemen.
Dit kan enerzijds betekenen dat wij koelkasten neerzetten bij de klant.
Op deze manier kent bijvoorbeeld een winkelhouder de mogelijkheid een
goede kwaliteitskoeling tegen een voordelig tarief neer te zetten.
In bepaalde gevallen kan dit zelfs tot een gratis levering van een koeling leiden. Anderzijds kan het zijn dat we bepaalde wensen van de klant
omtrent het assortiment kunnen oplossen. Het kan per klant verschillen
welke doelgroep zij benaderen. En elke doelgroep kent weer zijn specifieke behoeften. Daardoor kunnen wij zorg dragen voor eventuele aanpassingen
van producten of het ontwikkelen van varianten op producten, of zelfs de opname van nieuwe producten in het assortiment. Dit hoeven overigens
niet per se levensmiddelen zijn. Zolang alle partijen er baat bij hebben, dan zullen wij ons inzetten voor alle mogelijke oplossingen.